KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Wiedza

Wiedzę możemy podzielić na wiedzę o środowisku naturalnym, kulturze, świecie społecznym - stos. Międzyludzkich, i o sobie samym.

Może to być wiedza deklaratywna - "wiem, że" albo proceduralna-operacyjna : "wiem jak jeździć na rowerze"


Wiedzę segregujemy wg. wartości


Wartości możemy podzielić na
  • Dionizyjskie - konsumpcja, komfort, wygodne życie
  • Prometejskie - działania altruistyczne, prospołeczne, bezinteresowne
  • Heraklesowe - władza, sława kontrola
  • Apollińskie - twórczość, poznanie świata, rozwój nauki i sztuki
  • Sokratyczne - poznawanie i rozumienie samego siebie, doskonalenie własnej osobowości

   www.psychologiczne.org