KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Dobrze napisane prace licencjackie a rola promotora

Teraz, zrobić dobrą pracę

Każdy student, który chce pozytywnie ukończyć tok studiów, staje przed koniecznością pisania prac. Zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie, wymagają od studenta dużo wysiłku włożonego nie tylko w poszukiwanie materiałów, ale również w samo pisanie pracy - nie jest to bowiem tak proste, jak mogłoby się zdawać. Dlatego właśnie, aby stworzyć dobrą pracę, potrzebny jest nam dobry promotor.

Najczęściej inni pracownicy uczelni trudnią

Promotor jest to osoba, która pracuje na danej uczelni w określonej katedrze, z którą chcemy związać naszą pracę. Zwykle inni pracownicy uczelni zajmują się osobami, które piszą prace licencjackie, zaś inne w przypadku prac magisterskich. Jest to oczywiste, bowiem w ten sposób każdy z promotorów może skupić się jedynie na swojej grupie studentów, która będzie tworzyła dane prace pod jego okiem.

Przyczyny wsparcie promotora tu

Należy mieć na uwadze, że praca licencjacka jest zwykle nieco krótsza, niż praca magisterska. Z tego też powodu pomoc promotora jest tutaj mniejsza - ogranicza się zwykle do skierowania studenta na właściwie tory, jeśli chodzi o wybór literatury, potem zaś pozwala mu na samodzielne pisanie i ewentualnie poprawia błędy. Inaczej jest w przypadku bardziej zaawansowanych prac magisterskich.

Tego, nakierować go

Dobry promotor, co wie każdy student, jest na wagę złota. Pozwala on bowiem nie tylko studentowi rozwinąć skrzydła, ale również pilnuje, aby praca była napisana zgodnie z odpowiednimi wymogami. Prócz tego, jest w stanie nakierować go na odpowiednie tory myślenia i pokazać, jaka literatura będzie szczególnie ważna w przypadku konkretnych zagadnień.

   www.psychologiczne.org