KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Koncepcja poznawcza - człowiek samodzielny

  • Nowy nurt psychologiczny przedstawia człowieka jako samodzielny podmiot potrafiący wartościować informację i wiedzę.
  • Wprowadza się pojęcie METABOLIZMU INFORMACYJNEGO - każda jednostka w inny sposób przyjmuje i przetwarza informacje kierując się różnymi kryteriami - wartościami.
  • Dzięki strukturom poznawczym jednostka ma poczucie własnej tożsamości, orientuje się w świecie.
  • Psychologia poznawcza zajmuje się badaniem systemów poznawczych, twórczego i innowacyjnego myślenia.

   www.psychologiczne.org