KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Wychowanie

Człowiek aby działać dobrze jako aktywny podmiot wymaga odpowiedniego wychowania:

  • kształcenia postaw,
  • wiedzy deklaratywnej i proceduralnej,
  • systemu wartości
  • sfery emocjonalnej
  • przede wszystkim uświadomienie podmiotowości - wychowanie dialogowe.

   www.psychologiczne.org