KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Prace licencjackie pisane językach obcych - sprawdzanie pisowni.

Nienaganność pisowni jest jednym z kluczowych elementów, świadczących o wysokim poziomie pracy licencjackiej czy magisterskiej. O ile w pracach dyplomowych, pisanych w języku polskim, nie ma problemów ze sprawdzaniem poprawności językowej (zainstalowana opcja automatycznego sprawdzania pisowni i ortografii), o tyle trudności zaczynają się, gdy praca pisana jest w języku obcym.

Zależnie tego, mamy styczność edytorem

Prace licencjackie, pisane w języku obcym, wymagają szczególnych zabiegów. Żeby sprawdzić poprawność językową takiej pracy należy ustawić odpowiedni język sprawdzania pisowni (domyślnie jest ustawiony polski). W zależności od tego, czy mamy do czynienia z edytorem starszym, czy nowszym, robimy to w odrobinę odmienny sposób.

Nowszych postaciach godzi klikać kolejno

W starszej edycji edytora Word należy wybrać opcje Narzędzia->Język->Ustaw Język. W nowszych wersjach trzeba klikać kolejno: Recenzja->Język->Ustaw język sprawdzania. W oknie operacyjnym należy wybrać język, w którym napisana została praca licencjacka. Po wybraniu odpowiedniego języka i zaakceptowaniu go, będzie on wykrywany w pracy automatycznie, a opcje sprawdzania poprawności i ortografii będą dopasowane do wybranego języka obcego.

Ma postać adekwatnego pakietu językowego

W przypadku braku odpowiedniego słownika i niemożności automatycznego sprawdzania pisowni w programie Word, niezbędne jest zakupienie i zainstalowanie dodatku w postaci słownika obsługującego dany język. Ma on formę odpowiedniego pakietu językowego. Aby uniknąć takich niespodzianek i dodatkowych kosztów, związanych z zakupem słownika, można wcześniej sprawdzić, jakie języki obsługuje nasz Office. Rozpiska taka dostępna jest na stronie informacyjnej Microsoftu, dotyczącej pakietu MS Office.

   www.psychologiczne.org