KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Studenci tworząc prace licencjackie czekają utrudnienia.

Prace licencjackie studenci piszą w różnym tempie, które jest pochodną bardzo wielu czynników. Można je podzielić na subiektywne i obiektywne.

Do tych pierwszych należy wiedza autora, jego podejście do obowiązków, wymagań, jakie stawia dzieło naukowe. Wśród czynników subiektywnych determinujących czas powstawania pracy licencjackiej są też inne zadania, obowiązki, jakie spoczywają na autorze:

  • praca
  • dom
  • rodzina (jeśli autor studiuje zaocznie i jest osobą starszą niż stereotypowy student studiów stacjonarnych)

Wśród wyznaczników obiektywnych rzutujących na prace licencjackie jest dostępność źródeł, wyposażenie biblioteki, a nawet regulaminy określające organizację i czas pracy książnicy. W przypadku ubogiej literatury, wymagającego tematu autorowi pozostaje własna wiedza już nabyta oraz inne sposoby jej zdobycia:

  • czasopisma naukowe (czasem również niedostępne w danej bibliotece)
  • internet
  • prasa (choć ta ostatnia nie może dominować w całości bibliografii)

Dobrym źródłem wiedzy, przydatnych informacji, danych, statystyk są różne konferencje i sympozja naukowe. Poza materiałami w postaci referatów, wystąpień, odczytów takie spotkania przynoszą ich uczestnikom inspiracje do dalszej pracy, podsuwają nowe możliwości poszukiwania źródeł.

Oczywiście nie każdy i nie zawsze może uczestniczyć w takich zjazdach, dlatego w razie problemów można zwrócić się o pomoc do doświadczonych naukowców, którzy tworzą prace licencjackie na co dzień.

   www.psychologiczne.org