KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Prace licencjackie jako prace naukowe - jak je pisać?

Musimy zdać sobie sprawę, że wszystkie prace dyplomowe - w tym prace licencjackie są tekstami o naukowym charakterze. W praktyce oznacza to tyle, że spełniać muszą określone kryteria, by zostały zaakceptowane. jakie to kryteria - oto podstawowe zasady.

Po pierwsze, aby praca licencjacka mogła być uznana za naukową, musi być oparta na rzetelnie przeprowadzonych badań, mieszczących się w ramach metodologicznych. W praktyce praca licencjacka musi być więc napisana zgodnie z poszczególnymi etapami procesu badawczego. Zacząć więc należy od zgromadzenia materiału teoretycznego - za to odpowiadają rozdziały teoretyczne rozprawy. Kolejnym etapem jest określenie założeń metodologicznych - pytań badawczych, problemów szczegółowych a także postawienie hipotez. Hipotezy te natomiast zweryfikują przeprowadzone badania.

Tylko praca licencjacka, która napisana jest oparciu o taki właśnie schemat, uznana zostanie za rozprawę o naukowym charakterze. Musi więc być ona w pełni rzetelna, spójna oraz oparta na rzeczywiście przeprowadzonych badaniach. Oczywiście, wyniki i wnioski, jakie wyciągnięte zostaną na końcu rozprawy, muszą jasno wynikać z badań. I tylko tak napisany licencjat będzie uznany za pracę naukową.

   www.psychologiczne.org