KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Myślenie twórcze

W myśleniu twórczym można wyróżnić typ p i h.


p - czyli psychologiczne - innowacje na własny użytek


h - czyli historyczne - wiekopomne odkrycia


Źródła twórczości

  • wg np. Freuda może być reakcją obronną na konflikt, frustracja - "obrona małży przed obcym ciałem - wytworzenie perły"
  • wg np Maslowa (skojarzenia z trójkątem są jak najbardziej na miejscu) twórczość rodzi się wtedy gdy jednostka pozostaje w harmonii

Należy również pamiętać o wpływie środowiska - Zeitgeist - duch czasów pchający niejako do pewnych odkryć - potwierdzeniem na to jest fakt że pewnych odkryć dokonuje równocześnie kilka osób, natomiast zaprzeczeniem są ludzie w typie L da Vinci, który wyprzedził swoją epokę - i on jest przykładem tego że twórczość może wynikać z samej osobowości twórcy.


Hamulcem natomiast dla twórczości jest fakt jej oceniania i nagradzania - (burza mózgów - na pierwszym etapie nie stosuje się ocen, czy komentowania koncepcji bo mogło by to zahamować twórcze myślenie).

W przypadku twórczości często mamy do czynienia z olśnieniem - (na kreskówkach moment w którym nad głową bohatera pojawia się żarówka, cechą charakterystyczna są też duże oczy) - na czym polega olśnienie - najpierw mamy fazę nieświadomego myślenia - inkubacji - potem na raz pojawia się w naszej świadomości gotowe rozwiązanie.

   www.psychologiczne.org