KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Dyskusja

Informacje zdobywamy głównie przez dyskusję: dialog, monolog


W porozumieniu się z innym człowiekiem należy oprzeć się na zasadzie kooperacji, żeby to osiągnąć należy:

  • wypowiedź należy uczynić na tyle informującą na ile jest to konieczne, ale nie bardziej
  • mówić w to co się wierzy, że jest prawdziwe
  • mówić na temat
  • unikać dwuznaczności, niejasności, nadmiaru słów i chaosu językowego

wtedy zostaniemy najlepiej zrozumiani przez rozmówcę

   www.psychologiczne.org