KONCEPCJA POZNAWCZA

poznanie.psychologiczne.org

MENU


Do czego służą akapity i interlinie w pracach licencjackich?

Dlaczego w tekstach pisanych, które są dłuższe niż kilka zdań, wprowadza się akapity? Dlaczego tak bardzo zwraca się na nie uwagę w pracach licencjackich i innych pracach dyplomowych? Powodów jest kilka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby tekst uczynić bardziej przejrzystszym, czytelniejszym. Jeśli całość jest nieco zróżnicowana, wówczas zdecydowanie łatwiej wydobywać sens z tego, co zostaje przekazane.

Kolejnym powodem, dla którego w tekstach należy stosować akapity, jest eksponowanie sensu poszczególnych całostek. Wiadomo przecież, że myśli i konstrukcja wypowiedzi bywają czasem chaotyczne, czasem nawiązują do kilku tematów. Prace licencjackie podzielone na akapity umożliwiają włożenie w każdy z nich (w sensie: w każdy akapit) odpowiedni sens. Dzięki temu tekst robi się zrozumiały i łatwiej się odnaleźć się w toku myślenia autora.

Poza akapitami warto w prace licencjackie ingerować też za pomocą interlinii. Interlinia to odstęp pomiędzy poszczególnymi linijkami tekstu. W standardowych pracach dyplomowych odstęp powinien wynosić nie 1, ale 1,5 punkta. Dzięki temu tekst robi się znów bardziej czytelny. A zatem: po pierwsze, akapity, po drugie, interlinie - oto podstawa dobrze wyglądającej pod kątem wizualnym i treściowym pracy licencjackiej.

   www.psychologiczne.org